CNC.SCHOOL — Integrated solutions for manufacturing industries (CNC)

Polityka prywatności [PL]

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady korzystania z plików cookie oraz jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych* w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Celem polityki ochrony prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Anton Laufer CNC.SCHOOL w zakresie danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne w celu zasięgnięcia informacji o produktach lub usługach, zapisu na szkolenie oraz złożenia zapytania. Użytkownicy udostępniają Administratorowi swoje dane osobowe w formularzach na stronkach internetowych cnc.school, a także podczas zapisu na newsletter, w korespondencji e-mail lub podczas kontaktu telefonicznego.

Niniejsza polityka prywatności online („Polityka”) dotyczy witryny CNC.SCHOOL znajdującej się pod adresem https://cncschool.pl/, https://cnc.school/, https://cnc.uno/, oraz https://cnc.im/ („Witryna”).

* Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie informacji takich jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub kilka czynników związanych z czynnikami fizycznymi, fizjologicznymi, genetycznymi, psychicznymi, ekonomicznymi, tożsamość kulturowa lub społeczna jednostki.

Dane kontaktowe Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anton Laufer CNC.SCHOOL (NIP 5862379164, REGON 52169094) z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Heweliusza 11, lokal 811 (80-890 Gdańsk), Polska.
Kontakt do administratora: tel.: +48791267165. Kontakt do Ochrony Danych: info@cnc.uno

Administracja strony cnc.school zobowiązuje się do zachowania Twojej prywatności w Internecie. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony podanych przez Ciebie danych. Nasza polityka prywatności opiera się na wymaganiach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Unii Europejskiej (RODO *). Cele, dla których zbieramy dane osobowe to:
- usprawnienie działania naszego serwisu
- komunikowanie się z odwiedzającymi tę stronę
- świadczenie usług związanych z kierunkiem tej strony, a także dla następujących działań

* RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Kontakt IOD - info@cnc.uno, Tel. +48791267165

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie za Twoją dobrowolną zgodą. Jeżeli wyrażasz na to zgodę, upoważniasz nas do gromadzenia i wykorzystywania następujących danych: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych odbywa się zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej i na terenie Polski.

Przechowywanie, modyfikacja i usuwanie danych

p> Użytkownik, który podał swoje dane osobowe w serwisie cnc.school ma prawo do ich zmiany oraz usunięcia, jak również cofnięcia zgody na ich wykorzystanie. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane: czas niezbędny do wykorzystania danych do głównej działalności serwisu. Po zakończeniu korzystania z Twoich danych administracja serwisu usuwa je. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, możesz skontaktować się z administracją witryny pod adresem: Anton Laufer CNC.SCHOOL, email: info@cnc.uno. Twoje dane osobowe możemy przekazać podmiotowi trzeciemu tylko za Twoją dobrowolną zgodą, jeżeli zostały one przekazane, to nie możemy zmienić danych w innych organizacjach, które nie są z nami powiązane.

Wykorzystanie danych technicznych podczas odwiedzania strony

Gdy odwiedzasz stronę cnc.school, w bazie danych przechowywane są informacje o Twoim adresie IP, czasie wizyty, ustawieniach przeglądarki, systemie operacyjnym, a także inne informacje techniczne niezbędne do prawidłowego wyświetlania zawartości strony. Na podstawie tych danych nie możemy zidentyfikować tożsamości odwiedzającego.

Udzielanie informacji przez dzieci

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz świadomość, że Twoje dzieci przekazały nam swoje dane osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami: https://cnc.school/tickets/main.php. W naszym serwisie zabronione jest pozostawianie danych osobowych osób niepełnoletnich bez zgody rodziców lub opiekunów.

Korzystanie z plików cookie
W celu prawidłowego wyświetlania treści oraz wygody korzystania ze strony cnc.school stosujemy pliki cookies. Są to małe pliki, które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Pomagają witrynie zapamiętać informacje o Tobie, takie jak: język przeglądania witrynę, jakie strony już otworzyłeś, informacje te będą przydatne przy następnej wizycie. Dzięki plikom cookie przeglądanie strony staje się znacznie wygodniejsze. Możesz przeczytać więcej o tych plikach tutaj. Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby samodzielnie akceptowała lub blokowała pliki cookie. Brak akceptacji plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

Wykorzystywanie danych osobowych przez inne usługi

Ta strona korzysta z zewnętrznych usług internetowych, które zbierają informacje niezależne od nas: Google Analytics. Gromadzone przez nich dane mogą być udostępniane innym usługom w ramach tych organizacji i mogą one wykorzystywać te dane do personalizacji reklam z własnej sieci reklamowej. Możesz przeczytać umowy użytkownika tych organizacji na ich stronach internetowych.

Możesz zrezygnować z zapisywania anonimowej historii przeglądania w naszych witrynach internetowych lub aplikacjach za pomocą analitycznych plików cookie. Korzystamy z usługodawcy Google Analytics i możesz dowiedzieć się więcej o ich polityce prywatności i sposobie rezygnacji z ich analitycznych plików cookie: Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Linki do innych stron

Nasza strona internetowa cnc.school może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny, jeśli jest dostępna.

Zmiany w polityce prywatności

Nasza strona internetowa cnc.school może od czasu do czasu aktualizować naszą politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową politykę prywatności na tej stronie. Monitorujemy zmiany w ustawodawstwie dotyczącym danych osobowych w Unii Europejskiej oraz w państwie polskim. Jeśli zostawiłeś nam dane osobowe, poinformujemy Cię o zmianie w polityce prywatności. Jeżeli Twoje dane osobowe zostały wprowadzone nieprawidłowo, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Informacja zwrotna, postanowienia końcowe

Z administracją serwisu cnc.school można skontaktować się w sprawach związanych z polityką prywatności pod adresem: cnc.school/my/, lub korzystając z formularza kontaktowego wskazanego w odpowiedniej sekcji tego serwisu. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą polityką prywatności, nie możesz korzystać z usług strony internetowej cnc.school, w takim przypadku powinieneś powstrzymać się od odwiedzania naszej strony.

Dzięki wykorzystaniu plików cookies oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści informacji lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych, sprawiasz że łatwiej będzie odnaleźć Ci w CNC.SCHOOL dokładnie to, czego szukasz. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z Polityką ochrony prywatności, w tym ze względu na następujące potrzeby: przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich, spersonalizowane treści.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anton Laufer CNC.SCHOOL (NIP 5862379164, REGON 52169094) z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Heweliusza 11, lokal 811 (80-890 Gdańsk), Polska.

Kontakt do administratora: tel.: +48791267165. Kontakt do Ochrony Danych: info@cnc.uno